Cel projektu

Opracowanie nowatorskiej konstrukcji, technologii wykonania i oprogramowania zminiaturyzowanego przestrzennego skanera laserowego (LIDAR – Light Detection and  Ranging), w wersjach do zastosowań w robotach mobilnych lądowych raz latających.

Beneficjent:

Wnioskodawca (Lider):

Wnioskodawca:

Dofinansowanie projektu z UE:
5 224 233,69 PL